Ansvarsfraskrivelse

Konkylie Data, leverandør av innholdet på zippygo.no, kan ikke holdes ansvarlig for hendelser som oppstår som følge av bruk av programvare levert av firmaet, herunder navigasjonsprogram.

Feilaktig bruk av en applikasjon er brukers ansvar. Det er også brukerens ansvar å til enhver tid besørge oppdatert programvare til seneste versjon av den programvare Konkylie Data tilbyr.

I de tilfeller der Konkylie Data står som leverandør av kode på vegne av tredjepart, er tredjepart ansvarlig for innholdet (informasjonen) i programvaren, Konkylie Data besørger koding og plassering av kode.

© Konkylie Data, Larvik;   Created by Konkylie DataAnsvarsfraskrivelsePersonvern